Přehledné řízení informací


Ukázky naší práce

BackSystem a webové stránky společnosti Backbone

Projekt BackSystem měl za cíl vytvořit 3 propojené systémy:
- firemní internetovou prezentaci,
- redakční systém pro správu obsahu prezentace,
- firemní systém pro správu zakázek.

Firemní prezentace obsahuje statické i dynamicky měnící se informace
o společnosti. Obsahuje Aktuality, Nabízené služby, Reference, Kontaktní
informace, Otevřené pozice a další.

Redakční systém umožňuje spravovat obsah většinu z těchto informací
přímo zákazníkem. Je dostupný on-line a změny se mohou okamžitě promítnout
v prezentaci.

Systém pro správu zakázek je z těchto systému nejrozsáhlejší a
zahrnuje kompletní správu zakázek od jejích přijetí, plánovaní,
realizaci a reporting.

Na projektu se začalo pracovat 27.6.2006, přičemž plánovaná doba
realizace byla 3 - 3,5 měsíce. V první fázi se analyzovaly požadavky
a byla vytvořena specifikace všech třech systémů. Paralelně se pracovalo
na designu (řešeno na straně zadavatele). Poté následoval samotný
vývoj řešení a jeho beta testy opět paralelně s řezáním a napojením
designu. Nakonec byly provedeny finální testy a příprava na spuštění do
ostrého provozu. Spuštění ostré verze proběhlo 20.9.2006.

V projektu jsou použíty nasledující technologie:
- Linux a Apache pro hosting řešení,
- databáze MySQL pro uložení veškerých dat všech tří systémů,
- skriptovací jazyk PHP na generování dynamického obsahu stránek,
- e-mail pro zasílaní reportů interně ale, i zákazníkům firmy,
- PDF pro generování reportů,
- DHTML pro profesionální web design.

Projektová dokumentace obsahuje:
- zadání projektu a design (dodáno zákazníkem),
- specifikace řešení včetně mapy stránek a databázového modelu,
- definice jednotlivých stránek a jednotliých datových položek,
- seznam otevřených bodů (issue list) udržován průběžně až do spuštění,
- seznam plánovaných změn (status report) nad "živým" systémem.

Zadavatel projektu p. Jan Piťha, Výkonný ředitel firmy BACKBONE s.r.o.
o naší spolupráci říká:

"Jsme velmi spokojeni s firmou Traffic Lights, od které jsme si nechali
vyvinout a naprogramovat náš interní informační systém nazvaný BackSystem.
Jsme potěšeni individuálním přístupem a profesionálním zpracováním a
specifikací každého vyvíjeneho modulu, což zabezpečuje rychlé a přesné
naprogramování a oživení dle našich předem stanovených představ.
Dále jsme velmi spokojeni s okamžitými reakcemi na naše požadavky u již
spuštěných modulů a s dosavadní bezporuchovostí i zabezpečenim systému.
Tyto vlastnosti nám chyběly u předchozích dodavatelů informačního systému a
byly hlavním důvodem našeho přechodu k Traffic Lights, čehož určite
nelitujeme."

Jan Piťha
General manager
BACKBONE s.r.o.